GÓROTERAPIA

GÓROTERAPIA – program wsparcia osób z niepełnosprawnością wykorzystujący środowisko górskie do działań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Program „Góroterapia 2019 – 2022 r.” zrealizowany został w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej (gmina Jeleśnia, powiat Żywiec) i jest to prawdopodobnie pierwszy tego typu program terapeutyczny, który kompleksowo i planowo wykorzystuje góry jako środowisko terapeutyczne.

Program opiera się na dwóch filarach:

-górskich wycieczkach terapeutycznych – (aktywność w terenie gorskim)

-górskiej terapii zajęciowej – (zajęcia organizowane w pracowniach, wykorzystanie motywu górskiego w Arteterapii, Muzykoterapii, Filmoterapii, spotkania z ludźmi związanymi z górami, edukacja w zakresie bezpiecznej turystyki górskiej, przyrody i ekologii).

Uczestnicy w ciągu czterech lat trwania projektu zdobyli 45 szczytów, polan i punktów widokowych w Karpatach oraz Sudetach i zdobyli brązową, srebrną i złotą Górską Odznakę Turystyczną Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (GOT PTT).
Uczestnicy i terapeuci są członkami oraz sympatykami Klubu Górskiego „Razem przez świat” działającym przy Polskim Towarzystwie Tatrzańskim o/Bielsko-Biała.

AUTOR PROGRAMU: Robert Słonka (Terapeuta/Przewodnik górski)

https://www.goroterapia.pl/kontakt/

PARTNERZY PROJEKTU:
POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE O/BIELSKO-BIAŁA
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY
STRONA PROJEKTU:

www.goroterapia.pl .

UCZESTNIKAMI PROGRAMU SĄ:

Osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu powiatu żywieckiego (35 osób) – czyli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej oraz terapeuci i opiekunowei ŚDS.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

-aktywność fizyczna  w środowisku górskim wpływa pozytywnie na poprawę stanu fizycznego i psychicznego uczestników, oraz zapobiega hipokinezji

-realizacja wyzwań w środowisku górskim wpływa korzystnie na rozwój umiejętności, relacji, ocenę własnych możliwości oraz niweluje poczucie niższości

-terapeutyczne wycieczki górskie pozytywnie wpływaja na procesy integracji społecznej uczestników

-wycieczki w środowisku górskim oraz terapia zajęciowa z motywem górskim pełnią funkcję treningu umiejętności społecznych i wpływają na rozwój osobowości